• "עשיתי הרבה שטויות. לא מסתכלת אחורה"

  {אלית אבני- שרון, 36, תל-אביב}
 • "הפסקתי לחשוב, התחלתי לחיות, מה עכשיו?"

  {בוגולובוב יורי, 24, ירושלים}
 • "זו ילדותי השנייה, אני חושב שהשתפרתי"

  {ניר הושע אלימלך, 28, כפר יחזקאל}
 • "את לא שומעת. את לא חירשת"

  {עדי טנא, 23, חולון}
 • "רציתי, נתתי, חשבתי, התחרטתי, סוף סיפור"

  {ליאת אליאב, 32, רמת גן}
 • "אני אוהבת. ובוכה. הרבה יותר מידי"

  {מאיה רותם, 25, ירושלים}