• "היה שווה להתחתן רק בשביל הגרושים"

  {רוני רוזן, 41, חיפה}
 • "רציתי, נתתי, חשבתי, התחרטתי, סוף סיפור"

  {ליאת אליאב, 32, רמת גן}
 • "להתראות ילדים. המפתח שחיפשתם במגירה. אמא"

  {ריקי כהן, 39, תל אביב}
 • "ערד, ירושלים, הומוסקסואלים, מיניות, הטרוסקסואליות, אמנות"

  {הדס רשף, 25, תל אביב}
 • "אבן הטועים נמחית היא קראה בקול"

  {רון מוג, 40, תל אביב}
 • "בני האדם חושבים שהעולם שייך להם"

  {דניאל ברכאל, 20, תל אביב}