• "לא חפשתי, אז המוסיקה מצאה אותי"

  {אשד אש, 30, תל אביב}
 • "נשאר בי רק מה שהיא השאירה"

  {בועז זלוף, 27, מרילנד, ארה"ב}
 • "הלוואי ויכולנו להחזיר את הזמן אחורה"

  {נעם פרנקל, 15, ירושלים }
 • "רוסים זה לא רק בורשט ושטיחים"

  {אילנה בונס, 21, קרית ביאליק}
 • "לו רק יכולתי, הייתי טועה מחדש"

  {ליאורה שפירא, 29, ירושלים}
 • "נועדתי לשאול למה. שאלתי, מה עכשיו?"

  {אלכס בורשטיין, 22, נתניה}