• "...למידה, מסקנות, תכנון, ביצוע, למידה, מסקנות..."

  {אלכס בורשטיין, 22, נתניה}
 • "כשכבר חשבתי שהכל מת, הוא חזר"

  {בשמת גוטמן, 30, להבות הבשן }
 • "באתי מבית הרוס, הרסתי אותו בעצמי"

  {רמי כהן, 38, תל אביב}
 • "לפעמים אני אוהב לדמיין שאני חתול"

  {ארז וסילבסקי, 22, רעננה}
 • "למה לא נתתי לזרע אחר לעבור?"

  {שרון כהן, 32, טורינו, איטליה}
 • "ניסיתי לתקן את העולם ושכחתי מעצמי"

  {יוסי ניבין, 18, ירושלים}