• "אמיר משנה פאזה כל כמה שנים"

  {אמיר ארד, 29, תל אביב}
 • "תמיד רציתי יותר, לפעמים קיבלתי פחות"

  {נטע שוורץ, 31, תל אביב}
 • "שש מלים מיותרות. למה לכתוב אותן?"

  {צבי אלזס, 75, ירושלים}
 • "עשיתי הרבה שטויות. לא מסתכלת אחורה"

  {אלית אבני- שרון, 36, תל-אביב}
 • "אוטואמנציפציה, תראו לאן זה הביא אותנו"

  {דן מלמד, 31, רמת גן}
 • "בירה, מוסיקה, סיגריה, סקס. זה הכל?"

  {תומר נחום, 34, תל אביב}